logo turek
Komplexní projekt fotovoltaické elektrárny
Vypracujeme pro vás kompletní projekt na fotovoltaickou elektrárnu a postaráme se o dodávku a montáž na klíč. Vaší fotovoltaické elektrárně zajistíme kvalitní servis a údržbu. Obraťte se na nás a my vám poradíme!  Nezávazně připravíme cenovou nabídku ZDARMA.

fv strecha

Jelikož fotovoltaika jako taková, spadá do elektrotechnické působnosti i my jsme se rozhodli v roce 2009 vstoupit do tohoto odvětví. Na severní Moravě máme v provozu 14 FV elektráren instalovaných do roku 2013, kdy přestala fungovat dotace státu na vyrobenou energii.

Fotovoltaika po roce 2016 – jak bude vypadat?

- Zjednodušení administrativy
- Do 10kWp provozování FVE bez licence
- Nové pojmy

Nový pojem mikrozdroj:

Mikrozdroj představuje  „jednofázový nebo třífázový zdroj s fázovým proudem do 16 A připojený do sítě nízkého napětí“.  Přesné znění podmínek pro připojení mikrozdrojů bude potvrzeno v rámci nových Podmínek paralelního připojení k distribučním sítím (PPDS) ze strany distribučních energetických společností.

Mikrozdroje bez licence:

Asi největší pozitivní změnou ve fotovoltaice od roku 2016 je nová možnost provozovat výrobnu elektřiny s výkonem do 10 kW bez licence pro výrobu elektřiny, což významně snižuje administrativní zátěž pro domácí střešní FVE. Podmínkou je, že se musí jednat o výrobnu určenou pro vlastní spotřebu zákazníka.

Zájemci o výrobu solární energie z mikrozdrojů již nebudou muset být podnikateli. Pokud budou vyrábět elektřinu pro vlastní spotřebu, pak pro tyto účely již nebudou muset vlastnit nejen licenci na výrobu elektrické energie od ERÚ, ani živnostenský list.

To znamená značnou úlevu pro budoucí provozovatelé domácích FVE. V současnosti totiž všichni majitelé FVE jsou podnikateli, musí hradit sociální a zdravotní pojištění ze zákona. Tyto komplikace tudíž v budoucnosti asi skončí.

Zjednodušení připojení:

Další podmínkou pro připojení nových mikrozdrojů je povinnost realizovat připojení do distribuční soustavy na základě smlouvy s regionálním provozovatelem distribuční soustavy (PDS) a v souladu s PPDS.

Od roku 2016 se mikrozdroje mají připojovat ve zjednodušeném řízení. K připojení nového mikrozdroje má stačit revizní zpráva a ohláška příslušnému PDS.

Pokud bude impedance sítě naměřená v předávacím místě mikrozdroje menší, než limitní hodnota uveřejněná PDS, pak zástupci PDS do 15 dní mají provést kontrolu nové FVE a instalovat čtyřkvardátové měření. V praxi to bude znamenat, že v předávacím místě bude instalovaná nový elektroměr měřící odběr a případnou neoprávněnou dodávku elektřiny do sítě.

V důsledku NEZ se však situace s připojením nových mikrozdrojů může v určitých případech i zhoršit, neboť ze zákona vypadla povinnost provozovatele soustavy sdělit žadateli v případě odmítnutí připojení termín, do kdy budou odstraněny technické překážky pro připojení.

Osvědčení o odbornosti:

Časté dotazy

Uvažuji o instalaci solární elektrárny na svůj RD. Jaká je její životnost ?
Systém s certifikovanými a značkovými komponenty má obvykle výrobcem deklarovanou minimální životnost 25 let. Záruční doby na jednotlivé komponenty mohou být 5 až 10 let. Fotovoltaické panely však ročně ztrácejí účinnost o necelé 1%. Po 10 letech by ale jejich účinnost neměla klesnout pod 90% a po 20 letech pod 80%. Vlastní životnost elektrárny se počítá až na 30 let a možná o více. Nejvíce záleží na použitých komponentech a typu panelů.
Investice do fotovoltaiky na RD není z nejmenších. Jaká je její návratnost ?
Fotovoltaický systém o výkonu 1 kWp má rozlohu přibližně 7 metrů čtverečních a obnáší investici okolo 34 tis. až 42 tis. Kč ( cena závisí na provedení, objemu a kurzech Kč vůči EUR a USD ). Systém o výkonu 1kWp vyrobí za rok okolo 980 kWh elektrické energie, kterou lze prodat distributorovi za výkupní cenu nebo uplatnit zelený bonus a elektřinu spotřebovat nebo prodat nějakému jinému subjektu na trhu s elektřinou (spotřebitel, obchodník s energiemi apod). Návratnost je okolo 7 až 10 let. S maximálním využitím přebytků pomocí wattrouteru se návratnost může dostat až k hranici 6 let !
Je lepší použít značkové dražší komponenty a panely nebo levnější typy ?
Je to o preferencích. I neznámé značky panelů a komponentů, které mají alespoň základní certifikaci budou pravděpodobně dobře fungovat. Samozřejmě zvuk dražších značek je určitou garancí stability a delší životnosti. Pokud budete preferovat rychlou návratnost investice, zakoupíte si asi levnější no-name variantu, která však může mít kratší životnost nebo jiné neduhy. Pokud jste příznivcem stability a jistoty po celou dobu provozu, sáhnete pro dražším provedení. V tomto kontextu je potřeba si uvědomit, že budete mít systém minimálně čtvrtstoletí na střeše nebo na pozemku. Z tohoto hlediska je lepší preferovat zavedené a známé značky.
Jak velkou solární elektrárnu si mohu dát na střechu ?
Výkon fotovoltaického systému pro vlastní spotřebu a pro prodej do sítě se dimenzuje dle rozměrů střechy, možností Vašich financí a možností distribuční sítě. Pokud nebudou žádné větší překážky u těchto třech uvedených faktorů, můžete si dát na střechu třeba solární elektrárnu o výkonu 100 kWp. Pro rodinné domy jsou však nejběžnější instalace o výkonech 2 až 10 kWp.
Co znamená toto označení jednotky výkonu ve Wp ?
Watt peak je nominální výkon fotovoltaických panelů. Je to výkon vyrobený solárním panelem při výkonnostním testu. Panel je testován při energetické hustotě záření 1000W/m2, 25°C a světelném spektru odpovídajícím slunečnímu záření po průchodu bezoblačnou atmosférou Země. Watt peak je v podstatě jednotkou špičkového výkonu panelu za ideálního letního dne.
Za jak dlouho panel svým výkonem vrátí energii spotřebovanou při jeho výrobě ?
Doba energetické návratnosti u většiny dnešních fotovoltaických panelů se pohybuje okolo 2 až 3 let. Vzhledem ke uvažované době provozu 25-30 let je to velmi přijatelná a ekologická hodnota.
Jaké existují typy solárních panelů ?
Fotovoltaické panely se rozdělují podle technologie výroby článků na monokrystalické, polykrystalické a tenkovrstvé - amorfní. Panely lze rozdělit také podle výkonu. Vyrábějí se panely o nominálních výkonech 10Wp až 300Wp. Nejběžnější typy používané na instalace v našich zeměpisných šířkách je panel polykrystalický s výkonem 160-240 Wp.
Vyplatí se použití otáčecího zařízení, které pohybuje panely souběžně s pohybem slunce na obloze ?
Otáčecí zařízení se nazývá trackery a vyrábí je celá řada firem v různých provedeních. Údaje výrobců trackerů počítají se zvýšením výkonu fotovoltaického systému až o 35%. Je však nutné počítat se spotřebou energie na pohyb natáčení, s náklady na údržbu, opravy a také s možností negativního vlivu povětrnostních podmínek a to během celých 25-30let provozu. Obecně se dá říci, že se trackery v našich zeměpisných šířkách příliš nevyplatí.
Bude distributorská společnost moji elektřinu vykupovat ?
Distributorské společnosti mají ze zákona (zák. 180/2005 Sb.) povinnost přednostně připojit k distribuční síti zařízení vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů, pokud jsou splněny veškeré stanovené technické požadavky zařízení. Mají tedy povinnost veškerou vyrobenou elektřinu z fotovoltaických instalací vykupovat.
Jaké jsou součásti solárního systému ?
V každém fotovoltaickém systému je několik solárních panelů ( nebo klidně tisíce u větších instalací ), měnič napětí pro převod stejnosměrného proudu na střídavý proud ( měnič může mít jednofázový výstup 230V nebo třífázový výstup 400V ), další součástí jsou jističe, elektroměry pro evidenci vyrobené a dodané elektřiny a zařízení zabezpečující ochranu proti úderu blesku nebo přepětí a kabeláž.
Potřebují panely přímé sluneční záření ? Co když je zataženo, nebo polojasno ?
Ideální podmínky pro výrobu elektřiny jsou při přímém slunečním záření při bezmračné obloze. Při polojasnu klesá výnos přibližně na 35% a při zatažené obloze na 10%.
Jak se solární panely čistí ?
Prach - Solární panely jsou odolné proti povětrnostním vlivům a mají samočisticí schopnost. Panely jsou omývány deštěm. Pokud neprší lze panely kdykoli omýt vodou např. zahradní hadicí. Prach na panelech za běžných podmínek způsobuje však minimálním ztráty. Sníh - V případě sněhové pokrývky je vhodné sníh ometat, v opačném případě jsou panely zakryty a neprodukují žádnou energii. Pokud je však ometání sněhu příliš komplikované nebo nemožné, není to velkou překážkou výroby. Sníh z panelů sám sjede a led rychle roztaje, protože panely se při slunečním záření mírně zahřívají.
Je fotovoltaika vhodná pro podmínky v ČR ?
Fotovoltaika i v našich klimatických podmínkách a za stávajících pořizovacích a výkupních cen je vhodným a výhodným způsobem výroby elektrické energie. Počasí v ČR je klimaticky podobné s Německem nebo Rakouskem, kde existují a jsou v provozu tisíce instalací různých velikostí.

Formulář pro nezávazné vypracování nabídky ZDARMA

captcha
Reload
TIP: pro zhotovení přesné cenové nabídky je nutné nám zaslat výkresy střechy nebo plány pozemku, obsahující zakreslené veškeré překážky bránící umístění panelů (např. střešní okna apod) včetně všech rozměrů. Zaslat nám je můžete e-mailem info@elektroturek.cz Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů zde.

ELEKTRO TUREK

Naši hlavní činnosti je montáž, údržba a servis elektrických zařízení v oblasti silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky včetně provádění revizí. K dispozici jsme pro Vás v Ostravě a přilehlém okolí.

Kolem elektroinstalací, revizí a kontrol přístrojů, oprav a montáží se pohybujeme už 20 let. Můžete se na nás s důvěrou obrátit. Víme, co děláme a děláme to kvalitně.

RYCHLÝ KONTAKT

qrcode vCard

Naskenujte QR kód

 

Kontaktujte nás

JABLOTRON - MONTÁŽNÍ PARTNER

montazni partner

ostrava logo png