logo turek

Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení, hromosvodů a spotřebičů

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí (viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3)

Druh prostředí (podle dříve platných ČSN)

Třídy vnějších vlivů (podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3)

Revizní lhůty v rocích

základní, normální

normální, tj. AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1; dále pak BA4, BA5

5

studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci

přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2

3

mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu

AG3, AH3, BE2, BE3

2venkovní, pod přístřeškem

umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy - může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno, nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy dle místní situace

4

 

Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osobVyužití a konstrukce budovy

Revizní lhůty v rocích

prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)

BD3, BD4 (zároveň též BA1)

2

zděné, obytné a kancelářské budovy

BD1 (může být též BD2)

5

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení

BD4, BA2

3

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

CA2

2

Umístění elektrického zařízení

Využití a konstrukce budovy

Revizní lhůty v rocích

pojízdné a převozné prostředky

---

1

prozatímní zařízení staveniště

---

0,5

 

Lhůty pravidelných zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Druh objektu

Objekt dle povahy zpracovaných látek

Revizní lhůty v rocích

objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

BE2, BE3, CA2

2

ostatní

všechny ostatní

5

 

Revize systémů ochrany před bleskem provedených podle souboru ČSN EN 62305 (nové hromosvody)

Maximální interval mezi revizemi hromosvodu (LPS) dle ČSN EN 62305-3 ed. 2 (tab. E2).

Hladina ochrany

Vizuální kontrola (rok)

Úplná revize (rok)

Kritické systémy úplná revize (rok)

I a II

1

2

1

III a IV

1

4

1

Systém ochrany před bleskem v aplikacích zahrnujících stavby s rizikem způsobovaným výbušnými materiály by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok. Přípustnou odchylkou od roční lhůty zkoušek by mohlo být provádění zkoušek ve lhůtách 14 až 15 měsíců tam, kde je účelné provádět měření zemního odporu v různých obdobích roku, aby se získaly údaje o sezónních změnách.

Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahující citlivé vnitřní systémy, kancelářské budovy, obchodní budovy nebo místa, kde může být přítomno velké množství lidí.


 

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-7-7xx

Doporučené lhůty pravidelných revizí pro instalace podle ČSN 33 2000-7-7xx

Prostory

Oddíl

Doporučená lhůta

prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

701

3 roky

prostory plaveckých bazénů a fontán

702

1 rok

místnosti se saunovými kamny

703

3 roky

staveniště a demolice

704

0,5 roku

zemědělská a zahradnická zařízení

705

3 roky

omezené vodivé prostory

706

3 roky

zařízení pro zpracování dat

707

5 let

parkovací místa karavanů v kempech

708

1 rok

venkovní osvětlení

714

4 roky

 

Revize a kontroly elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2

Lhůty pravidelných revizí

Skupina el. spotřebičů

nepřipevněné spotřebiče držené v ruce

ostatní nepřipevněné spotřebiče (přenosné)

A

Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání

B

Třídy I

1x za 3 měsíce

1x za 6 měsíců

Třídy II a III

1x za 6 měsíců

C

Třídy I

1x za 6 měsíců

1x za 24 měsíců

Třídy II a III

1x za 12 měsíců

D

Třídy I
Třídy II a III


1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

E

Třídy I
Třídy II a III


1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.)
E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti


 

Zavolejte nám na +420 608 480 804 nebo mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ELEKTRO TUREK

Naši hlavní činnosti je montáž, údržba a servis elektrických zařízení v oblasti silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky včetně provádění revizí. K dispozici jsme pro Vás v Ostravě a přilehlém okolí.

Kolem elektroinstalací, revizí a kontrol přístrojů, oprav a montáží se pohybujeme už 20 let. Můžete se na nás s důvěrou obrátit. Víme, co děláme a děláme to kvalitně.

RYCHLÝ KONTAKT

qrcode vCard

Naskenujte QR kód

 

Kontaktujte nás

JABLOTRON - MONTÁŽNÍ PARTNER

montazni partner

ostrava logo png